Onze school

Missie en visie van onze school

Onze school is een reformatorische basisschool. Dat komt vanzelfsprekend in uitdrukking in onze missie en visie. Kortweg is deze samengevat in de zin ‘met het Woord op weg’. Drie dingen zijn hier in  opgenomen…

  1. Met het Woord… We zien de Bijbel als het belangrijkste kompas wat er is op de levensweg van ons en onze leerlingen.
  2. Met het woord… We willen als school onze focus leggen op goed lees- en taalonderwijs.
  3. … op weg. Als school zijn we een belangrijke schakel in het leven van onze leerlingen. Graag willen wij daarin bijdragen door onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij.

Vanuit deze basis willen wij onze leerlingen iedere dag les geven.

Geschiedenis van onze school

Onze school werkt al sinds de oprichting vanuit deze missie. En dat is al bijna honderd jaar geleden, want in 1920 werd de vereniging van waaruit de Julianaschool is ontstaan, opgericht. Een paar jaar later, in 1925, was de start van de school een feit en konden de eerste kinderen hun loopbaan op de Julianaschool beginnen.

Wist u trouwens dat de Julianaschool ook aan de wieg heeft gestaan van Driestar educatief? Het toenmalige ‘hoofd der school’ van onze school, dhr. Kuijt, richtte in 1944 namelijk een ‘kweekschool voor nieuwe leerkrachten’ op, wat feitelijk het begin van Driestar educatief was.

Anno nu wordt het onderwijs dagelijks gegeven door ca. dertig enthousiaste collega’s aan ongeveer 300 kinderen. Dat kan al beginnen met een bezoekje aan de peutergroep van Kibeo tot het moment dat onze kinderen groep 8 verlaten.

Van harte welkom!

Benieuwd naar onze school? Kom gerust eens langs of neem even contact op! U kunt ons op de locatie hieronder vinden! Hartelijk welkom!

Contact