Onze school

Missie en visie van onze school

Onze school is een reformatorische basisschool. Dat komt vanzelfsprekend in uitdrukking in onze missie en visie. Onze visie is samengevat in onderstaande zin:

Met de Bijbel als uitgangspunt zijn we gericht op de identiteitsontwikkeling en de talentontwikkeling van iedere leerling door het geven van goed, passend onderwijs.

Samen – team en leerlingen – leren en ontdekken we en spannen we ons in voor toekomstbestendig onderwijs wat we alleen maar kunnen waarmaken in nauwe samenwerking met ouders en anderen  en in een veilige en stimulerende omgeving.

Vanuit deze basis willen wij onze leerlingen iedere dag les geven.

Geschiedenis van onze school

Onze school werkt al sinds de oprichting vanuit deze missie. En dat is al bijna honderd jaar geleden, want in 1920 werd de vereniging van waaruit de Julianaschool is ontstaan, opgericht. Een paar jaar later, in 1925, was de start van de school een feit en konden de eerste kinderen hun loopbaan op de Julianaschool beginnen.

Wist u trouwens dat de Julianaschool ook aan de wieg heeft gestaan van Driestar educatief? Het toenmalige ‘hoofd der school’ van onze school, dhr. Kuijt, richtte in 1944 namelijk een ‘kweekschool voor nieuwe leerkrachten’ op, wat feitelijk het begin van Driestar educatief was.

Anno nu wordt het onderwijs dagelijks gegeven door ca. dertig enthousiaste collega’s aan ongeveer 300 kinderen. Dat kan al beginnen met een bezoekje aan de peutergroep van Kibeo tot het moment dat onze kinderen groep 8 verlaten.

Van harte welkom!

Benieuwd naar onze school? Kom gerust eens langs of neem even contact op! U kunt ons op de locatie hieronder vinden! Hartelijk welkom!